یونیت های زمینی و دیواری

یونیت های زمینی و دیواری

یونیت های زمینی و دیواری

اطلاعات فنی یونیت های زمینی و دیواری

یونیت های زیر میزی تماماً (دیواره ها، پشت، کف و طاق) ازMDF 16 mm با روکش ملامینه و یونیت های دیواری دیواره ها، کف و طاق از MDF 16 mm با روکش ملامینه و پشت از فیبر است.

یونیت های زمینی و دیواری:

بدنه : یونیت¬های زیر میزی تماماً (دیواره ها، پشت، کف و طاق) ازMDF 16 mm با روکش ملامینه و یونیت های دیواری دیواره ها، کف و طاق از MDF 16 mm با روکش ملامینه و پشت از فیبر است.

اتصالات:با سیستم الیت ساخته می شود که با استفاده از دوبل چوبی و چسب چوب ، استحکام و طول عمر بیشتری پیدا می کند .

درب کمد و کشوها: از MDF 16 mm با نوار PVC 2 mm و یا MDF 16 mm با روکش تمام PVC بدون درز ساخته می شود.

لولای درب ها : بنا به درخواست کارفرما از لولای گازوری 90 درجه و یا 180 درجه استفاده می گردد

دستگیره :سیستم مدل دو پیچ که از سطوح صافی برخوردار بوده و نظافت را آسان می کند.