تمایز سکوبندی با سیستم مدولار

تمایز سکوبندی با سیستم مدولار

تمایز سکوبندی با سیستم مدولار

وجوه تمایز سکوبندی با سیستم مدولار

با توجه بـه استانداردهای بین المـللی سکوبندی آزمایشگـاه نکات ذیل حائز اهمیت بوده که در سـیـستم C-Frame تمام این نکات به نحو احسن لحاظ شده است.

وجوه تمایز سکوبندی با سیستم مدولار (C-Frame)

• با توجه بـه استانداردهای بین المـللی سکوبندی آزمایشگـاه نکات ذیل حائز اهمیت بوده که در سـیـستم C-Frame تمام این نکات به نحو احسن لحاظ شده است.

• قابلیت باز و بسته نمودن هر بخشی از سکوبندی جهت تعمیرات و یا جابه جایی

• دسترسی آسان به تأسیسات و پشت میزهای کناری در کمترین زمان ممکن

• نظافت آسان زیر کلیه میزها و یونیت ها

• قابلیت جابه جایی یونیت و جای پا در بخش های مختلف بنا به نیاز کاربران

• استحکام بالا در مرور زمان و تحمل فشار و بار سنگین در بخش استراکچر

• بدون درز بودن صفحه رویه در شکست ها و زاویه ها خصوصاً در آزمایشگاه های میکروبی

• داشتن فاصله (حداقل cm15) استراکچر و یونیت های زمینی از دیوار جهت جلوگیری از تجمع آلودگی های مختلف (برای میز ها بیش از عرض 60 سانتی متر)