اخبار

سکوبندی کلینیک دامپزشکی دکتر فتاحیان
ساخت میز اتاق کنترل  ذوب آهن پاسارگاد
سکوبندی آزمایشگاه شرکت پشتیبانی ایثار
سکوبندی آزمایشگاه داروسازی هربی فارمد
سکوبندی آزمایشگاه  داروسازی تهران شیمی
سکوبندی و تجهیز آزمایشگاه داروسازی آنی درمان کیمیا
کنسول اتاق کنترل پالایشگاه مسجد سلیمان
سکوبندی آزمایشگاه گهر سرام
کمد نگهداری اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی
تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه بیمارستان پارس آباد
سکوبندی آزمایشگاه سازمان آب و فاضلاب امیر آباد تهران
طراحی ، ساخت و نصب سکوبندی آزمایشگاه شرکت پارس ایزوتوپ
ساخت و نصب سکوبندی آزمایشگاه و اتاق کنترل پتروشیمی متانول کاوه
ساخت و نصب تجهیزات سکوبندی مجموعه شرکت های سازیبا
سکوبندی و تجهیز آزمایشگاه شرکت سایپا
سکوبندی و تجهیز آزمایشگاه پارک علم و فناوری فارس
ساخت و نصب سکوبندی آزمایشگاه شرکت انرژی ساز
ساخت  و نصب سکوبندی آزمایشگاه شرکت آذرخش مشهد
ساخت سکوبندی آزمایشگاه پتروشیمی ماهشهر
ساخت ، نصب و تجهیز سکوبندی آزمایشگاه قیر و آسفالت غرب
پروژه  سکوبندی آزمایشگاه شرکت آرایشی بهداشتی آرمین شگرف
پروژه سکوبندی آزمایشگاه داروسازی عبیدی ۱
سکوبندی و تجهیز آزمایشگاه آقای عبدالحسینی
سکوبندی و تجهیز آزمایشگاه صنایع غذایی ماستر فوده
ساخت و نصب تجهیزات سکوبندی آزمایشگاه داروسازی دورسا دارو
سکوبندی آزمایشگاه داروسازی تهران شیمی
ساخت و نصب تجهیزات سکوبندی آزمایشگاه دانشگاه رازی کرمانشاه
سکوبندی آزمایشگاه شرکت داروسازی گیاه اسانس
ساخت و نصب تجهیزات سکوبندی آزمایشگاه داروسازی نانودارو