اخبار

عقد قراردا با داروسازی فاران شیمی Copy
عقد قرارداد با دانشگاه علوم پزشکی تهران (معاونت غذا و دارو)
عقد قرارداد سکوبندی آزمایشگاه با دارو سازی هریس فاز ۱-۲-۳
عقد قراردا با آزمایشگاه خیریه حضرت ابوالفضل
عقد قرارداد سکوبندی آزمایشگاه با شرکت تواتر سپاهان
عقد قرارداد سکوبندی با شرکت کیمیا مکمل آراد
عقد قرارداد سکوبندی با شرکت صنایع غذایی لینا
عقد قرارداد سکوبندی با شرکت فولاد هرمزگان
عقد قرارداد با شرکت کشت و صنعت و داروسازی گیاه اسانس
عقد قرارداد سکوبندی با زرماکارون
عقد قرارداد با صنایع شیمیایی مجللی ۱و ۲
عقد قرارداد سکوبندی با شرکت سایپا خودرو
عقد قرارداد با صنایع غذایی ماسترفوده
عقد قرارداد با داروسازی آنی درمان کیمیا
عقد قرارداد با داروسازی هربی فارمد
عقد قرارداد با شرکت داروسازی ثنامد
عقد قرارداد سکوبندی پایگاه مرکزی اهدای خون تهران
عقد قرارداد سکوبندی آزمایشگاه دارو سازی سامان داروی هشتم
عقد قرارداد اجرای اتاق کنترل با پالایشگاه مسجد سلیمان
عقد قرارداد سکوبندی آزمایشگاه شرکت آرمین شگرف
اجرای سکوبندی آزمایشگاه داروسازی تهران شیمی
عقد قرارداد سکوبندی شرکت داروسازی تهران شیمی
سکوبندی آزمایشگاه مرکز ناباروری مام
سکوبندی آزمایشگاه بیمارستان نفت تهران
ساخت و نصب هود آزمایشگاه انبار نفت کرج
سکوبندی کلینیک دامپزشکی دکتر فتاحیان
ساخت میز اتاق کنترل  ذوب آهن پاسارگاد
سکوبندی آزمایشگاه شرکت پشتیبانی ایثار
سکوبندی آزمایشگاه داروسازی هربی فارمد
سکوبندی آزمایشگاه  داروسازی تهران شیمی
سکوبندی و تجهیز آزمایشگاه داروسازی آنی درمان کیمیا
کنسول اتاق کنترل پالایشگاه مسجد سلیمان
سکوبندی آزمایشگاه گهر سرام
کمد نگهداری اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی
تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه بیمارستان پارس آباد
سکوبندی آزمایشگاه سازمان آب و فاضلاب امیر آباد تهران
طراحی ، ساخت و نصب سکوبندی آزمایشگاه شرکت پارس ایزوتوپ
ساخت و نصب سکوبندی آزمایشگاه و اتاق کنترل پتروشیمی متانول کاوه
ساخت و نصب تجهیزات سکوبندی مجموعه شرکت های سازیبا
سکوبندی و تجهیز آزمایشگاه شرکت سایپا
سکوبندی و تجهیز آزمایشگاه پارک علم و فناوری فارس
ساخت و نصب سکوبندی آزمایشگاه شرکت انرژی ساز
ساخت  و نصب سکوبندی آزمایشگاه شرکت آذرخش مشهد
ساخت سکوبندی آزمایشگاه پتروشیمی ماهشهر
ساخت ، نصب و تجهیز سکوبندی آزمایشگاه قیر و آسفالت غرب
پروژه  سکوبندی آزمایشگاه شرکت آرایشی بهداشتی آرمین شگرف
پروژه سکوبندی آزمایشگاه داروسازی عبیدی ۱
ساخت و نصب تجهیزات آزمایشگاه داروسازی فرآیند شیمی حکیم
سکوبندی آزمایشگاه بیمارستان المهدی اصفهان
سکوبندی و تجهیز آزمایشگاه آقای عبدالحسینی
سکوبندی و تجهیز آزمایشگاه صنایع غذایی ماستر فوده
ساخت و نصب تجهیزات سکوبندی آزمایشگاه داروسازی دورسا دارو
سکوبندی آزمایشگاه داروسازی تهران شیمی
ساخت و نصب تجهیزات سکوبندی آزمایشگاه دانشگاه رازی کرمانشاه
سکوبندی آزمایشگاه شرکت داروسازی گیاه اسانس
ساخت و نصب تجهیزات سکوبندی آزمایشگاه داروسازی نانودارو