اخبار

سکوبندی آزمایشگاه مرکز ناباروری مام
سکوبندی آزمایشگاه بیمارستان نفت تهران
ساخت و نصب هود آزمایشگاه انبار نفت کرج
سکوبندی کلینیک دامپزشکی دکتر فتاحیان
ساخت میز اتاق کنترل  ذوب آهن پاسارگاد
سکوبندی آزمایشگاه شرکت پشتیبانی ایثار
سکوبندی آزمایشگاه داروسازی هربی فارمد
سکوبندی آزمایشگاه  داروسازی تهران شیمی
سکوبندی و تجهیز آزمایشگاه داروسازی آنی درمان کیمیا
کنسول اتاق کنترل پالایشگاه مسجد سلیمان
سکوبندی آزمایشگاه گهر سرام
کمد نگهداری اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی
تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه بیمارستان پارس آباد
سکوبندی آزمایشگاه سازمان آب و فاضلاب امیر آباد تهران
طراحی ، ساخت و نصب سکوبندی آزمایشگاه شرکت پارس ایزوتوپ
ساخت و نصب سکوبندی آزمایشگاه و اتاق کنترل پتروشیمی متانول کاوه
ساخت و نصب تجهیزات سکوبندی مجموعه شرکت های سازیبا
سکوبندی و تجهیز آزمایشگاه شرکت سایپا
سکوبندی و تجهیز آزمایشگاه پارک علم و فناوری فارس
ساخت و نصب سکوبندی آزمایشگاه شرکت انرژی ساز
ساخت  و نصب سکوبندی آزمایشگاه شرکت آذرخش مشهد
ساخت سکوبندی آزمایشگاه پتروشیمی ماهشهر
ساخت ، نصب و تجهیز سکوبندی آزمایشگاه قیر و آسفالت غرب
پروژه  سکوبندی آزمایشگاه شرکت آرایشی بهداشتی آرمین شگرف
پروژه سکوبندی آزمایشگاه داروسازی عبیدی ۱
ساخت و نصب تجهیزات آزمایشگاه داروسازی فرآیند شیمی حکیم
سکوبندی آزمایشگاه بیمارستان المهدی اصفهان
سکوبندی و تجهیز آزمایشگاه آقای عبدالحسینی
سکوبندی و تجهیز آزمایشگاه صنایع غذایی ماستر فوده
ساخت و نصب تجهیزات سکوبندی آزمایشگاه داروسازی دورسا دارو
سکوبندی آزمایشگاه داروسازی تهران شیمی
ساخت و نصب تجهیزات سکوبندی آزمایشگاه دانشگاه رازی کرمانشاه
سکوبندی آزمایشگاه شرکت داروسازی گیاه اسانس
ساخت و نصب تجهیزات سکوبندی آزمایشگاه داروسازی نانودارو