شرکت پدیده شیمی قرن اکتیو گروه صنعتی گلرنگ

شرکت پدیده شیمی قرن اکتیو گروه صنعتی گلرنگ

shimi-gharn-1x.jpg shimi-gharn-1x.jpg
shimi-gharn-2x.jpg shimi-gharn-2x.jpg
shimi-gharn-3x.jpg shimi-gharn-3x.jpg
shimi-gharn-4x.jpg shimi-gharn-4x.jpg
  • توضیحات
  • مشخصات فنی
نوع پروژه :
اجرا
نوع سکوبندی :
یکطرفه
شامل :
انواع شیر آلات ازمایشگاهی هود شیمی کابینت ایستاده کابینت دیواری سینک و کاپ سینک سکوهای آزمایشگاهی میز وسط و کناری