شلف مدولار

شلف مدولار

شلف مدولار

شلف مدولار (فولادی با ورق 1/5 میلیمتر)

شلف های مدولار از ورق فولادی 1/5 میلیمتر در چندین قطعه و سایز مختلف و با پوشش پودری الکتروستاتیک مقاوم در برابر اسید و باز می باشد.

شلف مدولار (فولادی با ورق 1/5 میلیمتر)

– شلف های مدولار از ورق فولادی 1/5 میلیمتر در چندین قطعه و سایز مختلف و با پوشش پودری الکتروستاتیک مقاوم در برابر اسید و باز می باشد. این سیستم، قابلیت دسترسی سریع و آسان به تجهیزات نصب شده و تأسیسات آن ها را داشته و می توان ارتفاع طبقات آن را با اندازه مورد نیاز تنظیم نمود.

– با توجه به نصب شیرآلات و پریزها بر روی ستون های عمودی، عبور تأسیسات (لوله آب، گاز، انواع کابل) در شرایط مطمئن قرار گرفته و ایمنی بالایی دارند.