کمد رومیزی

کمد نگهداری مواد رومیزی

 

کمد نگهداری مواد رومیزی، با طراحی خاص و زیبا، جهت استفاده در آزمایشگاه های کوچک و فضاهای خاص طراحی و ساخته شده است. ایده ای نو که هم کلیه امکانات کمدهای ایستاده را دارد و هم نزدیک به کاربر می تواند مستقر گردد.