نحوه استفاده از هود شیمیایی

نحوه استفاده از هود شیمیایی

نحوه استفاده از هود شیمایی، این مقاله با توجه به نوع هود شیمیایی و کاربری محیط آزمایشگاه نکات مختلفی از نحوه استفاده هود شیمی اورده شده است با اینحال برای استفاده از هود های شیمیایی یک دستورالعمل کلی نیز وجود دارد.
کارکرد هود های شیمیایی مانند سایر هود های آزمایشگاهی است. هوا بوسیله فن از قسمت جلو هود به داخل کشیده شده و به خارج از ساختمان آزمایشگاه هدایت می شود. هوای اگزاست شده ممکن است در مسر خروج توسط چندین فیلتر ، فیلتر شده و مجدد به داخل محیط برگردانده شود .

فیوم هود استاندارد (Standard Fume Hood)

  • حجم هوای آن ثابت است.
  • اجزء آن کم و محدود است.
  • جهت محافظت عمومی مورد استفاده قرار می گیرد.
  • سرعت مکش در دهانه هود با ارتفاع در ب هود نسبت معکوس دارد . هر چقدر ارتفاع درب هود کمتر باشد به همان اندازه سرعت جریان هوا بیشتر می باشد.

محل استقرار انواع هود شیمیایی

محل استقرار انواع هود شیمیایی با در نظرگرفتن محیط آزمایشگاه باید بگونه ای باشد که براحتی توسط کاربران مورد استفاده قرار گیرد.

هود شیمیایی جنرال

هود شیمیایی جنرال را باید در مکانی استقرار داد که اتصالات هود به لوله اگزاست هوا ، برق و لوله کشی آب و … براحتی انجام پذیرد از طرفی کاربران براحتی مقابل هود ایستاده و فضای کافی جهت حرکت و انجام کار داشته باشند .

هود شیمیایی رومیزی

هود شیمیایی رومیزی برای آزمایشگاه های کوچک بسیار مناسب هستند . معمولا استقرا این مدل هود شیمی بر روی میز و یا صفحات رویه سکوبندی انجام می گیرد .  هنگام جانمایی به دسترسی راحت کاربران توجه نمایید

هود شیمیایی ایستاده

هود شیمیایی ایستاده نیاز به فضای بیشتری جهت استقرار دارد همچنین با توجه به اینکه کاربر با تجهیزات بزرگ و غالبا قابل جابجایی و حرکت در داخل این مدل هود حرکت می کند باید فضای مناسب در خارج از این هود برای حرکت وجود داشته باشد .

هود شیمیایی آموزشی

هود شیمیایی آموزشی و یا دوطرفه بگونه ای طراحی شده که کاربران به طور همزمان از دو و یا سه جهت بتوانند فضای داخل هود را ببینند و به آن دسترسی داشته باشند . از این رو فضای استقرار هود شیمیایی آموزشی علاوه به دسترسی آسان به اتصالات مورد نیاز ، باید فضای کافی برای دسترسی کاربران را داشته باشد .

محل مناسب استقرار وسایل و تجهیزات در هود شیمیایی

1. وسایل و تجهیزات تا جای ممکن در انتهای هود قرار گرفته و بیشتر از 15-20cm با لبه sash فاصله داشته باشند .
2. محل قرار گیری لوازم در داخل کابین هود باید 5-7/5 cm بالاتر از سطح کا هود باشد تا جریان هوا به راحتی از زیر آنها عبور کند .
3. تنها 50% از سطح کار داخل هود را می توانید به نگهداری لوازم و تجهیزات اختصاص دهی د . این یک قانون کلی در استفاده بهینه از انواع هود شیمی است .
4. تمامی کابل و سیم های هود شیمی باید در حفاظت داکت و یا روکش پلاستیکی به بیرون از فضای هود عبور کرده و به برق شهری متصل شود .

نحوه کار اپراتور با هود شیمیایی

1. سر خود را خیلی نزدیک دهانه هود قرار ندهدید.
2. سر اپراتور نباید خیلی نزدیک به دهانه هود قرار گیرد .
3. حرکت سریع دست ها در مجاورت دهانه باز هود ممنوع است .
4. زمانی که گازها و بخارات ناشی از آزمایش در داخل هود تولید می شود آرام کار کنید هر نوع حرکتی در کنار دهانه باز هود باعث ایجاد wake zone شده و زمینه انتقال آلاینده ها به خارج از هود را ایجاد می کند .