آزمایشگاه

آزمایشگاه، همانطور که از نام آن پیداست محل انجام تست و آزمایش می باشد که در عام به معنی آزمایشگاه تشخیص پزشکی می باشد ولی در واقع آزمایشگاه ها با کاربردهای دیگری نیز راه اندازی می شوند و آزمایشگاه های تشخیص طبی بخش کوچکی از این آزمایشگاه ها هستند.

آزمایشگاه، هر واحد تولیدی و صنعتی برای آزمایشگاه نمونه های خود به آزمایشگاه نیاز دارد تا تولیدات خود را تست و بعد روانه بازار نماید، علاوه بر آن صنایع دیگری مانند صنایع پزشکی و دارویی، بیمارستانها، پالایشگاهها، صنایع کشتی سازی و سایر صنایع دارای بخش آزمایشگاه هستند.

برچسبها