شرکت پرتوناب الکتریک فاز 1 و 2

شرکت پرتوناب الکتریک فاز 1 و 2

partonab-1x.jpg partonab-1x.jpg
partonab-2x.jpg partonab-2x.jpg
partonab-3x.jpg partonab-3x.jpg
  • توضیحات
  • مشخصات فنی
نوع پروژه :
اجرا
شامل :
کابینت ایستاده