شرکت پدیده شیمی جم گروه صنعتی گلرنگ

شرکت پدیده شیمی جم گروه صنعتی گلرنگ

shimi-jam-1x.jpg shimi-jam-1x.jpg
shimi-jam-2x.jpg shimi-jam-2x.jpg
shimi-jam-3x.jpg shimi-jam-3x.jpg
shimi-jam-4x.jpg shimi-jam-4x.jpg
shimi-jam-5x.jpg shimi-jam-5x.jpg
shimi-jam-6x.jpg shimi-jam-6x.jpg
shimi-jam-7x.jpg shimi-jam-7x.jpg
  • توضیحات
  • مشخصات فنی
نوع پروژه :
اجرا
نوع سکوبندی :
دوطرفه
شامل :
انواع شیر آلات ازمایشگاهی کابینت دیواری سینک و کاپ سینک سکوهای آزمایشگاهی میز وسط و کناری