شرکت عالی فرد سن ایچ

شرکت عالی فرد سن ایچ

alifard-1x.jpg alifard-1x.jpg
alifard-2x.jpg alifard-2x.jpg
alifard-3x.jpg alifard-3x.jpg
alifard-4x.jpg alifard-4x.jpg
  • توضیحات
  • مشخصات فنی
نوع پروژه :
اجرا
نوع سکوبندی :
دوطرفه
شامل :
انواع شیر آلات ازمایشگاهی کابینت ایستاده کابینت دیواری سینک و کاپ سینک میز وسط و کناری