شرکت صنایع غذایی زرسان خوشه

شرکت صنایع غذایی زرسان خوشه

  • توضیحات
  • مشخصات فنی
تاریخ انجام :
09/06/94
محل پروژه :
خیابان داروپخش کیلومتر 17
نوع پروژه :
طراحی اجرا
نوع بهسازی :
نوسازی
نوع سکوبندی :
یکطرفه
شامل :
انواع شیر آلات ازمایشگاهی کابینت دیواری سینک و کاپ سینک