شرکت داروسازی رامو فارمین

شرکت داروسازی رامو فارمین

  • توضیحات
  • مشخصات فنی
تاریخ انجام :
16/10/95
محل پروژه :
شهرک آزادی- جاده مخصوص کرج-کیلومتر4- خ شیشه مینا- بلوار ولیعصر - مقابل شهرک آزادی
نوع پروژه :
طراحی اجرا
نوع بهسازی :
نوسازی
نوع سکوبندی :
یکطرفه
شامل :
کمد نگهداری مواد ملزومات سکوبندی آزمایشگاهی میز وسط و کناری
مساحت کاری (متر مربع) :
4.0
رنگ :
صفحه رویه آسکیلان
مدت زمان اجرای پروژه :
1هفته