سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

  • توضیحات
  • مشخصات فنی
محل پروژه :
بیمارستان شیان تهران