درمانگاه فاطمه زهرا تهران

درمانگاه فاطمه زهرا تهران

darmangahe-fatemezahra-1x.jpg darmangahe-fatemezahra-1x.jpg
darmangahe-fatemezahra-2x.jpg darmangahe-fatemezahra-2x.jpg
darmangahe-fatemezahra-3x.jpg darmangahe-fatemezahra-3x.jpg
darmangahe-fatemezahra-4x.jpg darmangahe-fatemezahra-4x.jpg
  • توضیحات
  • مشخصات فنی
نوع پروژه :
اجرا
نوع سکوبندی :
یکطرفه
شامل :
انواع شیر آلات ازمایشگاهی کابینت ایستاده کابینت دیواری سینک و کاپ سینک میز وسط و کناری