آزمایشگاه دکتر صبور ایلام

آزمایشگاه دکتر صبور ایلام

dr-sabor-1x.jpg dr-sabor-1x.jpg
dr-sabor-2x.jpg dr-sabor-2x.jpg
dr-sabor-3x.jpg dr-sabor-3x.jpg
dr-sabor-4x.jpg dr-sabor-4x.jpg
dr-sabor-5x.jpg dr-sabor-5x.jpg
  • توضیحات
  • مشخصات فنی
نوع پروژه :
اجرا
نوع سکوبندی :
دوطرفه
شامل :
انواع شیر آلات ازمایشگاهی کابینت ایستاده کابینت دیواری سینک و کاپ سینک سکوهای آزمایشگاهی میز وسط و کناری