دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

maleke-ashtar-1x.jpg maleke-ashtar-1x.jpg
maleke-ashtar-2x.jpg maleke-ashtar-2x.jpg
maleke-ashtar-3x.jpg maleke-ashtar-3x.jpg
  • توضیحات
  • مشخصات فنی
تاریخ انجام :
مرکز نخبگان
نوع پروژه :
اجرا
نوع سکوبندی :
یکطرفه
شامل :
انواع شیر آلات ازمایشگاهی هود شیمی کابینت ایستاده کابینت دیواری سینک و کاپ سینک میز وسط و کناری