دانشکده جدید دندانپزشکی تهران

دانشکده جدید دندانپزشکی تهران

dandanpezeshki-j-1x.jpg dandanpezeshki-j-1x.jpg
dandanpezeshki-j-2x.jpg dandanpezeshki-j-2x.jpg
dandanpezeshki-j-3x.jpg dandanpezeshki-j-3x.jpg
dandanpezeshki-j-4x.jpg dandanpezeshki-j-4x.jpg
dandanpezeshki-j-5x.jpg dandanpezeshki-j-5x.jpg
dandanpezeshki-j-6x.jpg dandanpezeshki-j-6x.jpg
  • توضیحات
  • مشخصات فنی
نوع پروژه :
اجرا
نوع سکوبندی :
یکطرفه
شامل :
انواع شیر آلات ازمایشگاهی کابینت ایستاده کابینت دیواری سکوهای آزمایشگاهی میز وسط و کناری