دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

beheshti-1x.jpg beheshti-1x.jpg
beheshti-2x.jpg beheshti-2x.jpg
beheshti-3x.jpg beheshti-3x.jpg
beheshti-4x.jpg beheshti-4x.jpg
  • توضیحات
  • مشخصات فنی
محل پروژه :
مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی
نوع پروژه :
اجرا
نوع سکوبندی :
یکطرفه
شامل :
انواع شیر آلات ازمایشگاهی کابینت ایستاده کابینت دیواری سینک و کاپ سینک سکوهای آزمایشگاهی میز وسط و کناری