پایگاه انتقال خون سمنان

پایگاه انتقال خون سمنان

semnan-1x.jpg semnan-1x.jpg
semnan-2x.jpg semnan-2x.jpg
semnan-3x.jpg semnan-3x.jpg
semnan-4x.jpg semnan-4x.jpg
semnan-5x.jpg semnan-5x.jpg
  • توضیحات
  • مشخصات فنی
نوع پروژه :
اجرا
نوع سکوبندی :
یکطرفه
شامل :
انواع شیر آلات ازمایشگاهی کابینت ایستاده کابینت دیواری سینک و کاپ سینک سکوهای آزمایشگاهی میز وسط و کناری