اخبار

اخبار آسکیلان لب

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

1395/10/4

مشاهده

شرکت دارو سازی ریحانه

شرکت دارو سازی ریحانه

1395/10/16

تجهیزات آزمایشگاهی دوریس، قرارداد ساخت و اجرای سکوبندی یکی از بزرگترین پروژه های داروسازی خاورمیانه – شرکت شیمی داروی ریحانه اصفهان را منعقد کرده و در حال تولید آن است

مشاهده

شرکت داروسازی ثامن

شرکت داروسازی ثامن

1395/10/18

تجهیزات آزمایشگاهی دوریس، عملیات طراحی ، ساخت و اجرای سکوبندی آزمایشگاه های شرکت داروسازی ثامن (ع) در مشهد مقدس را به پایان برده است.

مشاهده

بازدید وزیر صنعت و وزیر اقتصاد از پروژه ثنامد

بازدید وزیر صنعت و وزیر اقتصاد از پروژه ثنامد

1395/10/18

مشاهده