یونیت های زمینی و دیواری

یونیت های زمینی و دیواری

اطلاعات فنی یونیت های زمینی و دیواری

اطلاعات فنی یونیت های زمینی و دیواری

1395/4/24

یونیت¬های زیر میزی تماماً (دیواره ها، پشت، کف و طاق) ازMDF 16 mm با روکش ملامینه و یونیت های دیواری دیواره ها، کف و طاق از MDF 16 mm با روکش ملامینه و پشت از فیبر است.

مشاهده