کمد نگهداری مواد

کمد نگهداری مواد

komod--estade-x.jpg komod--estade-x.jpg
komod--estade-x2.jpg komod--estade-x2.jpg
komod--romizi-x3.jpg komod--romizi-x3.jpg
komod--romizi-x4.jpg komod--romizi-x4.jpg
  • توضیحات
  • مشخصات فنی
نوع فن :
دستی خودکار
بدنه خارجی :
ورق فولادی 1/5 میلیمتری با پوشش رنگ الکترو استاتیک
طبقات مشبک :
فولادی با رنگ الکترواستاتیک جهت تهویه بهینه گاز های جمع شده در کابین
دستگیره :
اتومات با قفل جهت ایمنی
تایمر :
آلمانی Theben بیست و چهار ساعته برای تنظیم برنامه کمد با ذخیره 48 ساعته برقی در صورت قطع برق
وزن :
100 کیلوگرم در مدل ایستاده و 40 کیلو گرم در مدل رومیزی
طول مدل رومیزی (سانتی متر) :
60
عرض مدل رومیزی (سانتی متر) :
50
ارتفاع مدل رومیزی (سانتی متر) :
75
طول مدل ایستاده (سانتی متر) :
97
عرض مدل ایستاده (سانتی متر) :
50
ارتفاع مدل ایستاده (سانتی متر) :
185