سینک و کاپ سینک آسکیلان

سینک و کاپ سینک آسکیلان

sink-xx-10.jpg sink-xx-10.jpg
sink-xx-11.jpg sink-xx-11.jpg
sink-xx-12.jpg sink-xx-12.jpg
  • توضیحات

تماماً از جنس اسکیـلان بوده و کلیه خواص اسکیلان را دارند. سینک¬های آسکیلان به صورت دو لگنه و تک لگنه گرد و یک و نیم لگنه می¬باشند. استفاده از صفحه رویه آسکیلان و سینک اسکیلان بهترین گزینه موجود برای آزمایشگاه¬های میکروبی می¬باشد. چرا که کاملاً بدون درز ساخته شده و اجازه رشد میکروب در محل اتصال صفحه و سینک را نمی¬دهد سینک¬های اسکیلان تنوع رنگی زیادی دارند.

  • مشخصات فنی
نوع سینک آزمایشگاهی :
سینک کاپ سینک
رنگ :
تنوع رنگ و دانه بندی
قطر سینک گرد تک لنگه (سانتی متر) :
35
عمق سینک گرد تک لنگه (سانتی متر) :
17
طول سینک 1/5 لنگه (سانتی متر) :
94
عرض سینک 1/5 لنگه (سانتی متر) :
47
عمق سینک 1/5 لنگه (سانتی متر) :
17
قطر بزرگ سینک بیضی (سانتی متر) :
54
قطر کوچک سینک بیضی (سانتی متر) :
32
عمق سینک بیضی (سانتی متر) :
17
قطر بزرگ کاپ سینک (سانتی متر) :
30
قطر کوچک کاپ سینک (سانتی متر) :
15
عمق کاپ سینک (سانتی متر) :
14
اتصال :
بدون درز با صفحات رویه اسکیلان