هود بازویی

هود بازویی

hood---bazoee-x1.jpg hood---bazoee-x1.jpg
  • توضیحات

هود های بازویی یا مفصلی ویژه آزمایشگاه ها از جنس پروپیلن جهت تهویه موضعی آلودگی هایی نظیر گرد وغبار، بخارات، گاز های سمی و خطرناک حاصل از آزمایشات شیمیایی مورد استفاده قرار میگیرند. این نوع هود ها دارای کلاهک ضد اسید و با قابلیت چرخش 360 درجه و انعطاف پذیری میباشند. هودهای بازویی در حالات متنوع سقفی ،دیواری و رومیزی نصب میگردند و دود یا غبار حاصل آزمایش ها را انتقال میدهند . این عمل باعث می شود دود و غباری که در بعضی موارد خطرناک هستند در سالن پخش نشود و هوای داخل سالن تمیز بماند.