هود شیمیایی

هود شیمیایی

اطلاعات هود شیمیایی (بدنه فولادی- ورق 1/5میلیمتر)

اطلاعات هود شیمیایی (بدنه فولادی- ورق 1/5میلیمتر)

1395/10/7

هودهای شیمیایی دارای دو حالت ساده (هود بدون کمد نگهداری) و Combi (هود با کمد نگهداری) می باشد.

مشاهده