میز کناری آزمایشگاه

میز کناری آزمایشگاه

as-x-1.jpg as-x-1.jpg
  • توضیحات

صفحه رويه: از جنس آسكيلان به صورت يكپارچه با قرنيز و لبه برجسته آسكيلان

زيرسازي: از جنس PVC ضد آب

نوع چسب: چسب از نوع پرماکول