میز وسط آزمایشگاه

میز وسط آزمایشگاه

table-5.jpg table-5.jpg
  • توضیحات

انواع میز های وسط آزمایشگاه توسط شرکت فراسنگ بصورت یکپارچه در ابعاد مختلف ساخته می شود.