شلف مدولار

شلف مدولار

شلف مدولار (فولادی با ورق 1/5 میلیمتر)

شلف مدولار (فولادی با ورق 1/5 میلیمتر)

1395/10/1

شلف های مدولار از ورق فولادی 1/5 میلیمتر در چندین قطعه و سایز مختلف و با پوشش پودری الکتروستاتیک مقاوم در برابر اسید و باز می باشد.

مشاهده