شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

fazelab-jonobe-sharghi-1x.jpg fazelab-jonobe-sharghi-1x.jpg
fazelab-jonobe-sharghi-2x.jpg fazelab-jonobe-sharghi-2x.jpg
fazelab-jonobe-sharghi-3x.jpg fazelab-jonobe-sharghi-3x.jpg
  • توضیحات
  • مشخصات فنی
نوع پروژه :
اجرا
شامل :
انواع شیر آلات ازمایشگاهی کابینت ایستاده کابینت دیواری سینک و کاپ سینک سکوهای آزمایشگاهی میز وسط و کناری