شرکت داروسازی عبیدی فاز 1-2-3-4

شرکت داروسازی عبیدی فاز 1-2-3-4

obeidi-1x.jpg obeidi-1x.jpg
obeidi-2x.jpg obeidi-2x.jpg
obeidi-3x.jpg obeidi-3x.jpg
obeidi-4x.jpg obeidi-4x.jpg
obeidi-5x.jpg obeidi-5x.jpg
obeidi-6x.jpg obeidi-6x.jpg
obeidi-7x.jpg obeidi-7x.jpg
obeidi-8x.jpg obeidi-8x.jpg
obeidi-9x.jpg obeidi-9x.jpg
obeidi-10x.jpg obeidi-10x.jpg
obeidi-11x.jpg obeidi-11x.jpg
obeidi-12x.jpg obeidi-12x.jpg
obeidi-13x.jpg obeidi-13x.jpg
  • توضیحات

سکوبندی آزمایشگاه با تمام متعلقات، هود شیمیایی ساده و کمبی 120

  • مشخصات فنی
تاریخ انجام :
07/11/95
محل پروژه :
تهران
نوع پروژه :
اجرا طراحی
نوع بهسازی :
نوسازی
نوع سکوبندی :
دوطرفه یکطرفه
شامل :
انواع شیر آلات ازمایشگاهی هود شیمی کابینت ایستاده کابینت دیواری سینک و کاپ سینک سکوهای آزمایشگاهی ملزومات سکوبندی آزمایشگاهی مبلمان اداری آزمایشگاه میز وسط و کناری چشم شوی کمد نگهداری مواد
مساحت کاری (متر مربع) :
30
رنگ :
درب کشو نارنجی- صفحه رویه آسکیلان طوسی
مدت زمان اجرای پروژه :
30روز