سازمان آب و فاضلاب استان تهران

سازمان آب و فاضلاب استان تهران

sazman--xx2.png sazman--xx2.png
  • توضیحات
  • مشخصات فنی
محل پروژه :
معاونت نظارت آبرسانی و انتقال فاضلاب شرکت تامین تصفیه