شرکت فراورده های غذایی لینا

شرکت فراورده های غذایی لینا

lina-1x.jpg lina-1x.jpg
lina-2x.jpg lina-2x.jpg
lina-3x.jpg lina-3x.jpg
lina-4x.jpg lina-4x.jpg
lina-5x.jpg lina-5x.jpg
  • توضیحات
  • مشخصات فنی
نوع پروژه :
اجرا
نوع سکوبندی :
دوطرفه
شامل :
انواع شیر آلات ازمایشگاهی هود شیمی کابینت ایستاده کابینت دیواری سینک و کاپ سینک سکوهای آزمایشگاهی دوش اضطراری میز وسط و کناری