خصوصیات محصولات اسکیلان

خصوصیات محصولات اسکیلان

خصوصیات محصولات آسکیلان

خصوصیات محصولات آسکیلان

1395/4/24

ترکیبی از کارایی و زیبایی سطوح سخت و مقاوم با جلوه سنگ های طبیعی مقاوم در برابر آتش سوزی های شدید (Fire Resistance) ایمن به لحاظ بهداشتی برای محیط های استریل، و آزمایشگاه های میکروب شناسی (آنتی باکتریال) مقاوم در برابر لکه ها و مواد شیمیایی مقاوم در برابر اشیاء تیز و برنده.....

مشاهده