پالایشگاه مسجد سلیمان اجرای کنسول های اتاق کنترل

پالایشگاه مسجد سلیمان اجرای کنسول های اتاق کنترل

otagh-kontrol-1x.jpg otagh-kontrol-1x.jpg
otagh-kontrol-2x.jpg otagh-kontrol-2x.jpg
otagh-kontrol-3x.jpg otagh-kontrol-3x.jpg
otagh-kontrol-4x.jpg otagh-kontrol-4x.jpg
  • توضیحات
  • مشخصات فنی
نوع پروژه :
اجرا
شامل :
سکوهای آزمایشگاهی مبلمان اداری آزمایشگاه