شرکت دارو سازی تهران شیمی

شرکت دارو سازی تهران شیمی

tehran-shimi-1x.jpg tehran-shimi-1x.jpg
tehran-shimi-2x.jpg tehran-shimi-2x.jpg
tehran-shimi-3x.jpg tehran-shimi-3x.jpg
tehran-shimi-4x.jpg tehran-shimi-4x.jpg
tehran-shimi-5x.jpg tehran-shimi-5x.jpg
  • توضیحات
  • مشخصات فنی
نوع پروژه :
اجرا
نوع سکوبندی :
یکطرفه دوطرفه
شامل :
انواع شیر آلات ازمایشگاهی هود شیمی کابینت ایستاده کابینت دیواری سینک و کاپ سینک سکوهای آزمایشگاهی دوش اضطراری میز وسط و کناری